తెలంగాణ సామజిక ఆర్థిక చిత్రం 2022 (బంగారు తెలంగాణ) బుక్ cover

తెలంగాణ సామజిక ఆర్థిక చిత్రం 2022 (బంగారు తెలంగాణ) బుక్

తెలంగాణ సామజిక ఆర్థిక చిత్రం 2022 - Telangana Socio Economic Outlook 2022 Book
తెలంగాణ ఎకానమీతో పాటు జాగ్రఫీ, పథకాలు, ఇంకా అనేక అప్ డేట్స్ తో, ప్రభుత్వ అధికారికంగా విడుదల చేసిన నివేదిక.
Useful For TSPSC Group 1,2,3,4 SI & Constable Exams
Send Your Address to 9030078472 After Payment

After Payment Send your Adress to 9951149455/9030078472

star star star star star 5.0 (4 ratings)

Instructor: Vivana Publications

Language: Telugu

Validity Period: Lifetime

₹270 25% OFF

₹200 including 18% GST

తెలంగాణ సామజిక ఆర్థిక చిత్రం 2022 - Telangana Socio Economic Outlook 2022 Book
తెలంగాణ ఎకానమీతో పాటు జాగ్రఫీ, పథకాలు, ఇంకా అనేక అప్ డేట్స్ తో, ప్రభుత్వ అధికారికంగా విడుదల చేసిన నివేదిక.
Useful For TSPSC Group 1,2,3,4 SI & Constable Exams

Reviews
5.0
star star star star star
people 4 total
5
 
4
4
 
0
3
 
0
2
 
0
1
 
0
Other Courses
Launch your GraphyLaunch your Graphy
100K+ creators trust Graphy to teach online
𝕏
vyomadaily 2024 Privacy policy Terms of use Contact us Refund policy