తెలంగాణ ఉద్యమం సంస్కృతి - చరిత్ర ప్రాక్టీస్ బిట్స్ - N Suresh Sir cover

తెలంగాణ ఉద్యమం సంస్కృతి - చరిత్ర ప్రాక్టీస్ బిట్స్ - N Suresh Sir

Telangana Movement Practice Bits and Previous Year Questions By Nalluri Suresh Sir.
Useful for TSPSC Group 1,2,3,4 SI & Constable Exams

star star star star star 5.0 (1 ratings)

Instructor: N Suresh Sir

Language: Telugu

Validity Period: 90 days

₹49 including 18% GST

Telangana Movement Practice Bits and Previous Year Questions By Nalluri Suresh Sir.
Useful for TSPSC Group 1,2,3,4 SI & Constable Exams

Reviews
5.0
star star star star star
people 1 total
5
 
1
4
 
0
3
 
0
2
 
0
1
 
0
Other Courses
Launch your GraphyLaunch your Graphy
100K+ creators trust Graphy to teach online
𝕏
vyomadaily 2024 Privacy policy Terms of use Contact us Refund policy